Bestrijding van de dreiging

Preventie van longontsteking door vaccinatie

Vaccinatie kan uw gezondheid beschermen

Door vaccinatie geef je de ziekte waartegen je vaccineert minder kans. Dit is ook zo bij pneumokokken. De kans op een longontsteking door pneumokokken neemt toe met de leeftijd omdat het immuunsysteem verzwakt18. Vooral rokers, personen met een chronische ziekte van het hart en de longen of met een verminderde weerstand lopen een groter risico op een pneumokokkenlongontsteking2. Maar iedereen kan de ziekte oplopen, ook de mensen die er een gezonde levensstijl op na houden19.

Vaccinatie beschermt tegen tal van gevaarlijke ziektekiemen en vermindert het risico op infecties. Er bestaan twee soorten vaccins tegen invasieve pneumokokkenziekten: het geconjugeerde vaccin en het polysacharide vaccin. Deze vaccins zijn doeltreffend en bieden een goede bescherming. Op wereldschaal is de pneumokokkenziekte de belangrijkste oorzaak van sterfte die kan vermeden worden dankzij vaccinatie (2002).12

Vaccinatie tegen pneumokokken is aanbevolen bij kinderen, personen met bepaalde ziekten die de afweer verzwakken of die een chronische ziekte hebben en bij 65-plussers.2

Het belang van vaccinatie

De cijfers geven het bewijs zwart op wit: vaccins helpen ons echt. Vaccinatie heeft al vele ziekten uitgeroeid. Denk maar aan de pokken of aan polio bijvoorbeeld. Maar de omgekeerde redenering is eveneens juist: in de landen waar geen enkel vaccinatieprogramma wordt geleid, sterven nog veel te veel kinderen aan ziekten die in de westerse wereld bijna helemaal verdwenen zijn (zoals de mazelen of kinkhoest). Zonder vaccins zouden verscheidene « uitgeroeide » ziekten overal ter wereld terug opduiken en tal van slachtoffers opeisen.13