Wie loopt het meeste risico

Wie kan er een longontsteking krijgen?

Pneumokokkenziekten kunnen zich op elk moment voordoen en iedereen treffen. Sommige mensen lopen meer risico om een longontsteking te krijgen. Risicofactoren zijn onder meer:

 • LEEFTIJD

  Gemiddeld is 25% van de bevolking drager van pneumokokken. Bij kinderen is dit percentage het hoogst.9  En het risico stijgt ook met de leeftijd. Boven de 50 jaar verzwakt je natuurlijke weerstand en pneumokokkenziekten betekenen dan een reëel gevaar.

  Het risico op pneumokokkenziekten ligt dus hoger bij jonge kinderen (jonger dan 2 jaar), bij ouderen en  bij personen met een verminderd afweersysteem.10 Hun verzwakte immuunsysteem maakt ze kwetsbaarder en geeft hen niet de mogelijkheid zich te beschermen. Ze zijn dus meer vatbaar voor de ontwikkeling van ernstige complicaties ten gevolge van een ziekte veroorzaakt door pneumokokken.9

 • CHRONISCHE ZIEKTEN

  Ademhalingsziekten zoals astma of chronische obstructieve longziekte (COPD)2

  Cardiovasculaire aandoeningen 2

  Nierziekten 2

  Leverziekte 2

  Mensen met alcoholisme met en zonder leverziekte 2

 • LAGE IMMUNITEIT

  Mensen met een verzwakte immuniteit2 zijn onder meer:

  • volwassenen met milt problemen
  • HIV-patiënten
  • volwassenen met orgaantransplantatie
  • volwassenen met lymfoom, chronisch lymfatische leukemie, multipel myeloom (bloedkanker)
  • volwassenen met lek van cerebrospinaal vocht
 • ROKERS

  Longontsteking komt vaker voor en is ernstiger bij rokers2

 • GRIEP

  Griep is voorbeschikkend tot longontsteking door pneumokokken. 15

  1 op 1000 grieppatiënten krijgen complicaties waardoor ziekenhuisopname vereist is.11