Loop ik een verhoogd risico op een longontsteking?

Doe de test en leer hoe je een pneumokokkenlongontsteking kan voorkomen.

Test je kennis over pneumokokken

Wat is een pneumokokkenlongontsteking?

Longontsteking is een infectie14 van de long en kan veroorzaakt worden door een bacterie, virus of schimmel.2

Longontsteking is de op drie na belangrijkste oorzaak van overlijden bij oudere mensen.5

Het kan snel ontstaan en kan leiden tot opname in het ziekenhuis.4
Het risico op de ziekte stijgt bij het ouder worden, omdat het afweersysteem meestal minder krachtig is.7
Longontsteking wordt vaak veroorzaakt door de bacterie Streptococcus Pneumoniae, we praten dan van een pneumokokken longontsteking.4

In Europa is een longontsteking de meest voorkomende infectiegerelateerde doodsoorzaak bij ouderen.6

Wat zijn de gevolgen van longontsteking?8-11

Longontsteking is dodelijker dan de griep en kan ernstige gevolgen hebben.

 • Ziekenhuisopname en langdurig verblijf in een ziekenhuis
 • Mogelijk risico voor hartziekten
 • En zelfs, een risico op overlijden

Wie kan een longontsteking krijgen?

Sommige mensen lopen meer risico om een longontsteking te krijgen.12

De Hoge Gezondheidsraad beveelt de vaccinatie tegen pneumokokken aan voor1:

 • 50-plussers met comorbiditeiten
  • Chronisch hartlijden
  • Chronisch longlijden of rokers
  • Chronisch leverlijden of alcoholmisbruik
  • Chronisch nierlijden
  • Chronisch neurologische of neuromusculaire aandoeningen met slikstoornissen (aspiratierisico)
  • Diabetes
 • Volwassenen (16-85 jaar) met een verhoogd risico op een pneumokokkeninfectie (zoals immuungecompromitteerde en chronisch zieke volwassenen)
 • 65-plussers in goede gezondheid

Indien een van bovenstaande criteria van toepassing zijn op jou, loop je een verhoogd risico op een pneumokokkenlongontsteking.1,12,13

Waarom zou ik preventie moeten overwegen?

Een longontsteking kan iedereen treffen, maar sommige personen lopen meer risico dan anderen.2

Denk aan vaccinatie

Pneumokokkenbacteriën zijn besmettelijk en longontsteking moet ernstig genomen worden, zelfs als u nog jong en fit bent.3,4

Vaccinatie kan u helpen om gezond te blijven

Vaccinatie tegen pneumokokken wordt aanbevolen en is een effectieve manier om zich te beschermen tegen pneumokokkeninfecties.1

Wat is het verschil tussen een longontsteking en griep?

De diagnose en incidentie van longontsteking bij volwassenen is moeilijk vast te stellen.

Longontsteking
Griep
Wat is het?
Longontsteking is een zwelling of inflammatie van het weefsel in één of beide longen. Het wordt meestal veroorzaakt door een infectie met bacteriën. De kleine longblaasjes raken ontstoken en gevuld met vloeistof.14
Griep is een virus dat via de lucht verspreid wordt maar ook via contact met besmette personen.18
Symptomen & karakteristieken
De symptomen van een longontsteking kunnen vergelijkbaar zijn met die van een acute bronchitis. Jammer genoeg zijn de symptomen bij een longontsteking vaak ernstiger. De meest voorkomende symptomen zijn: hoesten, hoge koorts, piepende ademhaling, pijn op de borst,...19
Veel voorkomende symptomen zijn: plotse koorts tot 38°c en meer, pijn over het lichaam, erge vermoeidheid, droge hoest, keelpijn, hoofdpijn, ... Deze symptomen beginnen doorgaans plotseling.15
Duur van de ziekte
Het kan weken duren voordat je je weer goed voelt nadat je een longontsteking hebt opgelopen.16
Griep begint plots en duurt gemiddeld tussen 3 en 8 dagen.18
Hoe voorkomen?
Vaccinatie kan helpen om het risico op pneumokokkenpneumonie, de meest voorkomende vorm van longontsteking, te verminderen.14,17
Voor de griep kan je jezelf beschermen met een griepvaccin.15
Behandeling
Milde gevallen kan je gewoonlijk thuis behandelen met antibiotica, veel rust en drinken.14 Mensen denken vaak dat pneumokokkenpneumonie niet te voorkomen is en dat ze het gewoon met antibiotica moeten behandelen. Maar antibioticaresistentie neemt toe en wordt een belangrijk mondiaal probleem, net als antibiotica die werken tegen de bacteriën die pneumokokkenpneumonie veroorzaken.17
Bij griep kan je thuis voor jezelf zorgen door veel te rusten en te drinken.15

Referenties

 1. Advies nr. 9674. Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen pneumokokken (volwassenen). Augustus 2022.
 2. American Lung Association. Pneumonia fact sheet (page last updated: October 15, 2018). Available at: https://www.lung.org/lung-health-and-diseases/lung-disease-lookup/pneumonia/symptoms-causes-and-risk.html. Geraadpleegd juli 2019.
 3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Pneumococcal disease –Risk factors & transmission (page last updated: November 7, 2017). Available at: https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/risk-transmission.html. Geraadpleegd juli 2019.
 4. British Lung Foundation. Pneumonia. Available at: https://www.blf.org.uk/Page/Pneumonia. Geraadpleegd juli 2019.
 5. Care. Caring for seniors with pneumonia and the flu. Advice for families and caregivers. Available at: https://www.care.com/senior-care-caring-for-seniors-with-pneumonia-and-theflu-p1143-q317308.html. Geraadpleegd juli 2019.
 6. Marshall et al. Trends in mortality from pneumonia in the Europe union: a temporal analysis of the European detailed mortality database between 2001 and 2014. Respiratory Research 2018; 19 (1): 81.
 7. Caruso C, et al. Mechanisms of immunosenescence. Immun Ageing 2009; 6:10. doi:10.1186/1742-4933-6-10.
 8. Naghavi M, et al. Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2015; 385 (9963):117-71.
 9. Ramirez J, et al. Adults hospitalized with pneumonia in the United States: incidence, epidemiology and mortality. Clinical Infectious Diseases 2017; 65(11): 1806-18.
 10. Corrales-Medina VF, Alvarez KN, Weissfeld LA et al. Association between hospitalization for pneumonia and subsequent risk of cardiovascular disease. Journal of the American Medical Association. 2015;313(3):264-274.
 11. Center for disease control and prevention (CDC). Pneumococcal disease - symptoms and complications. Available at: https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/symptoms-complications.html. Geraadpleegd juli 2022.
 12. Shea KM et al, Rates of Pneumococcal Disease in Adults With Chronic Medical Conditions, Open Forum Infectious Diseases, 2014; Volume 1, Issue 1, doi.org/10.1093/ofi d/ofu024.
 13. Nuorti JP et al. New Engl J Med 2000;342(10):681-689.
 14. NHS Choices. Pneumonia https://www.nhs.uk/conditions/Pneumonia/Pages/Introduction.aspx, geraadpleegd augustus 2019.
 15. NHS Choices. Flu. https://www.nhs.uk/conditions/Flu/Pages/Introduction.aspx, geraadpleegd augustus 2019.
 16. European Respiratory Society (ERS). European Lung White Book –Chapter 18.: https://www.erswhitebook.org/chapters/acute-lower-respiratory-infections/pneumonia/, geraadpleegd augustus 2019.
 17. Center for Disease Control and Prevention (CDC). Pneumococcal disease-prevention. Available at: https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/prevention.html. Geraadpleegd juli 2022.
 18. Gezondheid en wetenschap. Griep. Geraadpleegd september 2019: https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/griep
 19. Gezondheid en wetenschap. Longontsteking. Geraadpleegd september 2019. https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/longontsteking