Wie kan longontsteking krijgen ?

Sommige mensen lopen meer risico om een longontsteking te krijgen.12


De Hoge Gezondheidsraad beveelt de vaccinatie tegen pneumokokken aan voor1:

 • 50-plussers met comorbiditeiten

  - Chronisch hartlijden

  - Chronisch longlijden of rokers

  - Chronisch leverlijden of alcoholmisbruik

  - Chronisch nierlijden

  - Chronisch neurologische of neuromusculaire aandoeningen met slikstoornissen (aspiratierisico)

  - Diabetes

 • Volwassenen (16-85 jaar) met een verhoogd risico op een pneumokokkeninfectie (zoals immuungcompromitteerde en chronisch zieke volwassenen)
 • 65-plussers in goede gezondheid

Indien een van bovenstaande criteria van toepassing zijn op jou, loop je een verhoogd risico op een pneumokokkenlongontsteking.1,12,13